Henkilökohtainen viestintä ja osallistuminen

Henkilökohtaisen tapaamisen ja viestinnän vaikutus on kaikkein merkittävin, ja kaikkein tärkeimmät työnantajat kannattaakin pyrkiä tapaamaan henkilökohtaisesti. Työnantajatapaamiset on väylä saada myös palautetta koulutusohjelmalle.

Tapaamiseen kannattaa valmistautua huolella.

Selvitä, onko korkeakoulullasi työelämäyhteyshenkilöä, yritysasiamiestä tai työelämäasiantuntijaverkostoa, josta saat lisätietoja korkeakoulusi mahdollisista sovituista käytännöistä tai muutoin apua esimerkiksi sopivan työnantajan löytämiseksi. Ennen yhteydenottoa työnantajaan tee taustatyötä yrityksen/organisaation toimialasta. Tutustu yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Pyri huomioimaan yritysten erilaiset lähtökohdat. Valmistaudu kuvaamaan asiasi lyhyesti. Perusteellisemmalle keskustelulle on kuitenkin hyvä varata oma aika yhteistyön käynnistyessä.

On tärkeää pitää yhteyttä työnantajaan yhteistyön jälkeen. Hyvin hoidettu yhteistyö ja luotettavuus houkuttelevat työnantajaa ottamaan yhteyttä myös jatkossa. Henkilökohtaiset kontaktit ovat usein kiinteimmät. Huolehdi, että työelämäkontaktillasi on ajantasaiset yhteystiedot korkeakoulusi avainhenkilöön tai työelämäyhteyshenkilöön. Arvioi jälkikäteen yhteistyön onnistumista ja sujumista. Mikä sujui hyvin? Löytyykö jotakin parannettavaa tulevia yhteistyöaloitteita silmällä pitäen?

Verkostoitua voi myös erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa. Tilaisuuksissa voi aktiivisesti pyrkiä tapaamaan oman koulutusohjelman kannalta merkityksellisiä kontakteja ja osallistujalistoihin kannattaa tutustua ennakolta.

Tee yhteistyötä ja verkostoidu korkeakoulussa ja sen ulkopuolella.

Case Laurea ja Viope Solutions Oy: tavoitteena kumppanuus ja jatkuva yhteistyö, jossa harjoittelijat kartoittavat yrityksen markkinapotentiaalia eri maissa.