Medianäkyvyys

Mediaviestinnällä kannattaa tukea markkinointiponnistuksia. Se saattaa olla monesti tehokkaampaa kalliimpiin markkinointitoimenpiteisiin verrattuna. Medianäkyvyyttä voi hakea mm. henkilökuvilla, tutkimustuloksilla tai onnistuneilla esimerkeille yhteistyön tuloksista.

Menestystarinat kiinnostavat aina toimittajia. Juttuja kannattaa tarjota talouselämän medioihin ja oman alan ammatti- ja järjestölehdille. Toimittajat suhtautuvat yleensä positiivisesti, jos heille tarjotaan valmiita juttuideoita ja kontakteja haastateltavista.