Sosiaalinen media ja sähköiset kanavat

Verkon tarjoamat mahdollisuudet ovat moninaisia. Hyvät, selkeät ja ajan tasalla olevat verkkosivut ovat viestinnässä keskeiset.

Varmista verkon käytettävyys.

  • Määrittele verkon tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista jatkuvasti.
  • Suunnittele sisältö ja sisältöarkkitehtuuri johdonmukaiseksi työnantajille, älä omalle organisaatiolle.
  • Pidä rakenne yksinkertaisena ja selkeänä.
  • Pidä sisältö kevyenä, helposti ja nopeasti “skannattavana”.
  • Ohjaa työnantajaa ja korosta sisältöä nostoilla ja sisäisillä linkityksillä.
  • Muista löydettävyys. Määrittele avainsanat ja käytä niitä sisällössä.

Sosiaalinen media on avannut uusia mahdollisuuksia tavoittaa ihmisiä kohdennetusta. Facebook toimii parhaiten henkilökohtaisella tasolla. LinkedIn sen sijaan on verkostoitumisen kannalta työelämässä tärkeä.

Älä myöskään unohda uutiskirjeitä ja sähköpostia, vaikkakin niiden suuri määrä tänä päivänä vähentää viestinnän tehoa. Muista otsikoida hyvin, pidä sisältö tiiviinä ja mielenkiintoisena. Hyödynnä myös muiden uutiskirjeitä. Lähes kaikille organisaatioilla kuten yrittäjäyhdistyksillä tai ammattiliitoilla on omat uutiskirjeensä.