Yksinkertaista ja kohdenna viestit

Korkeakoulujen viestinnällä on taipumusta olla kovinkin yksityiskohtaista tiedeviestinnälle tyypilliseen tapaan. Työnantajille suunnattu viestintä kannattaa pitää kuitenkin yksinkertaisena ja helppona.

Viestinnässä kannattaa korostaa tuloksia ja hyötyjä. Työnantaja tekee yhteistyötä, koska siitä on hänelle hyötyä. Kaiken markkinoinnin ja viestinnän tulee painottaa hyötyjä työnantajalle.

Työnantajia yhdistää seuraavat piirteet. Työelämän rytmi on yleensä kiireinen, ja sitä leimaa tavoite- ja tuloskeskeisyys. Yleensä rekrytointien aikajänne on lyhyt, ja rekrytointi on vain osa sitä tekevän henkilön toimenkuvasta. Korkeakoulujen ja kohderyhmän toimintakulttuurit ovat erilaisia.

Työnantajat eivät ole niinkään kiinnostuneita opintopistemääristä tai muista korkeakoulujen sisäisistä prosesseista. Myös yksityiskohtaiset tiedot sopimuksista tai dokumenttien käsittelystä/arkistoinnista kannattaa jättää myöhäisempään vaiheeseen. Markkinoinnillisesti eivät ole kovin tehokkaita viestejä esitteessä tai verkkosivuillakaan.

Case: Kumpi tapa puhuttelee sinusta työnantajaa enemmän?

  1. Opiskelijat saavat harjoittelusta 30 opintopistettä -> Harjoittelun kesto on viisi kuukautta.
  2. Projektityö voi olla lähes mikä tahansa kansainväliseen liiketoimintaan liittyvä työ. -> Projektityöt: Toimeksianto voi liittyä esimerkiksi yrityksen markkina- tai kilpailijaselvitykseen. Toimeksiannon perusteella kootaan eri kansallisuuksista koostuva opiskelijaryhmä, jolla on kohdemaan kielitaito ja maatuntemus. Tutkimus voidaan myös tehdä yhteistyössä paikallisen korkeakoulun kanssa.

Työnantajat eivät myöskään välttämättä tunne korkeakoulumaailmaa – esimerkein on helppo luoda mielikuva mahdollisuuksista.