Tuotteista tarjonta.

Valmiit ja selkeät yhteistyömuodot helpottavat työnantajan päätöksentekoa. Esitä tarjonta ja osaaminen tiiviisti.

  • Listaa tarjottavat palvelut/yhteistyömuodot, joita koulutusohjelman kanssa on mahdollista toteuttaa.
  • Nimeä ja otsikoi.
  • Kuvaa palvelun sisältö ja tarjoa esimerkkejä.
  • Tee yhteistyön aloittaminen helpoksi.

Usein ongelma korkeakouluissa on se, että selkeät ”palvelut” puuttuvat. Yhteistyölle on kuitenkin monia mahdollisuuksia kuten harjoittelut, rekrytointimessut, alumnitoiminta, asiantuntijaraadit, kehittämistyöryhmät, yhteistyöprojektit, asiantuntijapuheenvuorot, opinnäytetyöt jne. Määrittele koulutusohjelman tarjoamat yhteistyön muodot ja tavoitteet. Hyvä yhteistyö tuottaa lisäarvoa molemmille yhteistyön osapuolille.

Yleinen ongelma on myös yhteystietojen puuttuminen. Työnantaja jää usein ns. langalle roikkumaan ja muutamallakaan puhelinsoitolla ei oikeaa kontaktia löydy. Selkeä ja oikea kontaktihenkilö on tärkeä tieto.