Kohdista markkinointi ja viestintä. Tunne kohderyhmäsi.

Valitse kenelle viestisi kohdistat ja kerro se selvästi. Sisältö tulee suunnitella kohderyhmän mukaisesti.

Työnantajakenttä on hyvin laaja ja hajanainen. Se pitää sisällään muun muassa:

  • erikokoiset ja eri toimialojen yritykset
  • julkishallinnon organisaatiot
  • kolmannen sektorin toimijat.

Rekrytointivastuut vaihtelevat organisaatiosta ja tehtävästä riippuen. Rekrytoinnista ja korkeakouluyhteistyöstä voi yrityksen tai organisaation koon mukaan vastata henkilöstöpäälliköt, toimitusjohtajat tai toimintojen esimiehet.

Työnantajamarkkinointia suunnitellessa kannattaa miettiä seuraavia kysymyksiä:

  • Kenelle viestisi kohdistat?
  • Mitä kohderyhmäsi arvostaa?
  • Mikä on sille tärkeää?
  • Millaiset työnantajat kuuluvat kohderyhmääsi (organisaatio, koko, toimiala) ja millä alueella ne toimivat?
  • Miten rajaat kohderyhmäsi henkilötasolla (esim. työnkuva, asema organisaatiossa)

Oman kohderyhmänsä voi jakaa myös ensisijaisiin, tärkeisiin kontakteihin, ja ryhmiin, jotka eivät ole niin tärkeitä. Resurssit kannattaa markkinointiponnistuksiin jakaa luonnollisesti kohderyhmän tärkeyden mukaisesti. Mikäli tavoittelee kumppanuutta, eli jatkuvampaa yhteydenpitoa esim. harjoittelupaikkojen muodossa, on syytä luoda säännöllisiä yhteydenpidon muotoja tai foorumeita.