Unohda opiskelijat. Muista työnantaja

Korkeakoulujen verkkosivuilla on paljon tietoa, mutta työnantajille kohdistettu viestintä on yleensä vähäistä.

Verkkoviestinnän yleisiä ongelmia on, että työnantajien on usein hankala löytää itselleen kohdistettua viestiä. Valikkorakenteet ovat monimutkaisia, ja opiskelijanäkökulma ei puhuttele työnantajaa. Yleensä niin koulutusohjelman tuottama osaaminen kuin yhteistyömuodot on esitetty opiskelijoille suunnattuina.

Myös hyvin vahva panostus tieteelliseen tutkimukseen ja tiedeviestintään loitontaa käytännön työelämää, eikä työnantajille synny mielikuvaa korkeakoulusta hyödyllisenä kumppanina. Todennäköisyys, että työnantaja poistuu sivustolta ennen kuin löytää etsimänsä tiedon, on suuri.

Onnistunut työnantajamarkkinointi edellyttää näkökulman muutosta sekä järjestelmällisyyttä,säännöllisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Korkeakouluissa kontaktit ovat usein henkilösidonnaisia eli tietyn opettajan tai professorin henkilökohtaisia kontakteja. Tämä yhteys katkeaa henkilövaihdoksen yhteydessä – ja uusien kontaktien luominen vie huomattavasti enemmän voimavaroja kuin vanhojen ylläpitäminen. Siksi jo luotuja työnantajasuhteita kannattaa vaalia. Markkinointitoimenpiteitä ja yhteydenpitoa voi suunnitella järjestelmällisesti ja kontakteja ylläpitää korkeakoulun tai koulutusohjelman tasolla. Suunnitteluun voi käyttää apunaan markkinoinnin suunnittelulomaketta tai vaikka tehdä oman vuosikellon.

Työnantajat toivovat viestinnältä proaktiivisuutta – yhteydenotto korkeakoulusta koetaan yleensä positiivisena.