Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

6.3 Palautteen kerääminen

Kurssin toteutuksen jälkeen osallistujilta kannattaa kerätä palautetta kahdesta syystä. Ensinnäkin, on tärkeää tarjota opiskelijoille ja yhteistyöyrityksille mahdollisuus summata kokemuksensa ja jakaa risuja ja ruusuja kurssin toteutuksesta. Toiseksi, kurssin kehittämisen kannalta on tärkeää saada palautetta, jonka pohjalta kurssia on mahdollista kehittää eteenpäin. Palaute kannattaa kerätä sähköisellä tai paperisella palautelomakkeella, jolloin osallistujat voivat vastata nimettömänä.

Palautelomakkeen lisäksi etenkin yritysten edustajilta on hyödyllistä kerätä palautetta haastattelemalla heitä kasvokkain. Näin on mahdollista saada syvällisemmin tietoa kurssin onnistumisista ja kehittämistarpeista. Yrityspalautetta kerättäessä on hyvä kysyä viestinnän sujuvuudesta opiskelijoiden ja korkeakoulun kanssa. Lisäksi on tärkeä selvittää kokivatko yritykset kurssin hyöty/panos-suhteen kannaltaan järkeväksi. Jos aikataulu antaa myöden, kannattaa myös osaa opiskelijoista haastatella.

Ohjaajat voivat pitää yhteisen palautekeskustelun kurssin jälkeen, jossa puretaan saatu palaute sekä pohditaan yhdessä kurssin kehittämistä.


 

 

 
  Guidebooks