Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

6.2 Päätöstilaisuus ja todistukset

Projektityökurssi on hyvä päättää kaikille osapuolille yhteiseen päätöstilaisuuteen, jossa esitellään kaikkien töiden tulokset, ja vähän juhlistetaankin projektien päättymistä. Esittelytilaisuutta varten projektityön tulokset kootaan PowerPoint -esitykseksi tai muuksi esitysmuodoksi. On erittäin tärkeää, että ryhmät esittelevät keskeisimmät tuloksensa, ja saavat siitä myös palautetta toimeksiantajalta.

Tilaisuudessa palautetta voivat antaa myös ohjaajat ja opiskelijaryhmät. Opiskelijaryhmät voivat opponoida toisiaan ja antaa vertaispalautetta. Tällöin opiskelijat joutuvat tutustumaan ennakolta myös toisen ryhmän tuotokseen. Lähestymistavat samaankin aiheeseen saattavat poiketa merkittävästi toisistaan.

Jo projektin käynnistysvaiheessa on hyvä sopia, että opiskelijat saavat suorituksestaan todistuksen - ja mielellään työnantajan kirjoittamana. Tämä saattaa olla opiskelijalle ensimmäinen työtodistus omalta opintoalaltaan ja arvokas dokumentti työnhaussa. Tilaisuuteen tuo juhlallisuutta se, että todistukset jaetaan itse tilaisuudessa. Mikäli projektityöstä ei makseta rahallista korvausta, opiskelijoita motivoi pieni palkinto, esim. elokuvaliput. Tällaisesta mahdollisuudesta kannattaa sopia toimeksiantajan kanssa ennakolta.

Opiskelijoille kokemus voi olla uusi ja jännittäväkin, mutta valmentaa työelämän vastaavia tilanteita varten. Päätöstilaisuus on osa oppimisprosessia: tulosten esittely ja esiintyminen sekä toisten töiden arviointi ovat työelämässä tarvittavia taitoja.

 

 

 
  Guidebooks