Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

6. Projektin päättäminen

6.1 Loppuraportti

Kurssin lopputuotteena on tavallisimmin loppuraportti, joka sisältää yleensä projektin loppupäätelmät, yhteenvedon ja suositukset. Loppuraportin muoto ja pituus voivat vaihdella, mutta tavallisesti toimeksiantajana toimiva yritys tai organisaatio esittää toivomuksen loppuraportin muodosta. Yritykset toivovat yleensä tiivistä, ratkaisukeskeistä esitystapaa. Perinteistä akateemista kirjoittamista on hyvä tiivistää ja pyrkiä välittämään keskeiset ydinviestit lyhyesti. Lisäksi toimeksiantajan kanssa tulee keskustella siitä, onko raportti kokonaan vai vain osin julkista tietoa.


 

 

 
  Guidebooks