Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

5.1 Väliraportointi

Opiskelijatiimit raportoivat edistymisestään säännöllisesti sekä korkeakouluohjaajalle että toimeksiantajalle. Väliraportin muoto voi vaihdella, mutta kannattaa miettiä, mikä on projektin etenemisen ja oppimistavoitteiden kannalta olennaista. Raportin tarkoitus ei ole tuottaa ylimääräistä vaivaa opiskelijoille, vaan tiedottaa ohjaajille, miten projekti etenee.

Väliraportti voi olla nelikenttäanalyysi (SWOT), pöytäkirja tiimin edellisestä tapaamisesta, vapaamuotoinen sähköposti tai täytetty kaavake, jonka ohjaaja on laatinut kurssin alussa. Väliraportit on hyvä huomioida myös kurssin arvioinnissa, jotta opiskelijat motivoituvat raportoimaan asianmukaisesti ja säännöllisesti. Raportointiväli vaihtelee projektin keston mukaan: kurssilla, joka kestää 6 kk sopiva raportointiväli on esimerkiksi kaksi viikkoa. Ohjaajien on tärkeää tietää myös, jos mitään ei ole tapahtunut!

Väliraportin olisi hyvä vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • mitä on tehty?
  • mitä ongelmia projektin etenemisessä on ollut?
  • miten ongelmat on ratkaistu?
  • mikä on ollut helppoa tai missä tiimin jäsenet ovat onnistuneet?
  • miten projekti etenee jatkossa?

 

 

 

 
  Guidebooks