Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

5. Projektin toteuttaminen

Hyvä ennakkosuunnittelu ja -valmistelu sekä panostus alkuvaiheen ryhmäytymiseen tukee kurssin sujuvaa etenemistä. Kurssin aikana opetushenkilökunnan työ koostuu opiskelijoiden ohjauksesta, väliraportoinnin seurannasta sekä viestinnästä opiskelijoille että yrityksille. Kurssista riippuen kontaktiopetusta voi olla joka viikko tai tapaamisia voi olla esimerkiksi vain kolme (orientaatiopäivä, välitapaaminen ja loppuraportointi).

Jälkimmäinen malli on kevyin ja sopii käytettäväksi hyvin silloin, kun opiskelijat keskittyvät pelkästään projektityön tekemiseen. Malli tukee myös opiskelijoiden ryhmäytymistä ja kannustaa heitä ottamaan vastuuta prosessista ryhmänä.

Kurssille on hyvä määritellä välitavoitteita, joiden saavuttaminen auttaa opiskelijoita jaksottamaan pitkää projektia ja eri työvaiheita. Samalla ohjaajat ja yritykset pysyvät perillä työn etenemisestä. Välitapaaminen tai - tapaamiset ovat väliraportoinnin ohella tärkeä väline tässä työssä. Välitapaamisessa opiskelijat esittelevät projektinsa etenemisvaiheen ja heillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä, saada palautetta ja tarvittaessa työn fokusta voidaan vielä tarkentaa.

Projektityön lisäksi kurssilla voi olla erilaisia lisä- ja välitehtäviä, jotka tukevat projektin toteuttamista. Kurssilla voidaan järjestää esimerkiksi kirjatentti projektin teemaan läheisesti liittyvistä teemoista. Tentin vaihtoehtona voi olla luento-, oppimis- tai työpäiväkirjan kirjoittaminen, jota tukee valmiiksi suunniteltu oheislukemistopaketti.

 

 

 
  Guidebooks