Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

4.1 Käynnistystilaisuus

Projektityökurssi on hyvä käynnistää yhteisellä aloitustapaamisella, jossa on oma osio varattuna opiskelijoiden ryhmäytymiselle sekä toinen osio yritysten tapaamiselle. Mikäli mahdollista, nämä on hyvä järjestää eri päivinä.

Kurssilaisten kokoontuessa yhteen ensi kertaa tavoitteena on antaa kaikille pienryhmille yhteiset kurssipelisäännöt sekä tukea ryhmäytymiseen. Ryhmäytymisosuuden rakenne vaihtelee sen mukaan, miten kokeneita opiskelijat ovat esimerkiksi yhteisöllisessä tai projektimuotoisessa oppimisessa.

Opiskelijoiden ja toimeksiantajayritysten yhteisessä Kick off -tilaisuudessa toimeksiantaja ja työryhmä saavat tilaisuuden tutustua toisiinsa. Toimeksiantaja esittelee projektitehtävän ja opiskelijat voivat tehdä tarkentavia kysymyksiä. Yhteinen aivomyrsky ja sen tulosten läpikäynti yhdessä toimeksiantajan kanssa antavat hyvän lähdön opiskelijoille.

Projektiyhteistyön käynnistymisen kannalta on tärkeää, että toimeksiantaja ja opiskelijat sopivat käytännön asioista ja tekevät ryhmälle omat pelisäännöt: miten pienryhmän ja toimeksiantajan välinen viestintä väliraportointi ja välitapaamiset hoidetaan.

Samoin toimeksiantajan ja ohjaavan henkilöstön välillä varmistetaan roolijako yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tämä ennaltaehkäisee mahdollisia päällekkäisyyksiä ja ristiriitaisuuksia ohjeistuksissa ja ohjaustilanteissa.

Suositeltava vaihtoehto on, että jokainen opiskelijaryhmä valitsee joukostaan projektipäällikön. Tässä tapauksessa päävastuu toteutuksesta siirtyy projektin aloitustilaisuudessa opiskelijatiimien projektipäälliköille. Ohjaava henkilöstö asettuu viimeistään tässä vaiheessa fasilitaattoreiden rooliin. Aloituspalaverissa projektipäällikkö käy läpi tulevat toteutusvaiheet, välitapaamiset ja toteutuksen raportoinnin yhdessä työnantajan eli asiakkaan yhteyshenkilön kanssa.

Käynnistystilaisuudessa voidaan käsitellä mm. seuraavia aiheita:

  • Kurssin käytänteistä sopiminen ja yhteisten kurssin pelisääntöjen laatiminen ja hyväksyntä.
  • Projektiyhteistyökurssin rakenne ja arviointikriteerit.
  • Opiskelijaryhmille mahdollisesti annetun ennakkotehtävän purku. (linkki ennakkotehtävään)
  • Opiskelijoiden pienryhmille tarkoitettuja ryhmäytymisharjoituksia. (linkki ryhmäytymisharjoituksiin)
  • Opiskelijapienryhmien järjestäytyminen
  • Projektiyhteistyö oppimismenetelmänä - yhteinen johdanto aiheeseen.
  • Kurssilla käytettävien esim. sähköisten oppimisympäristöjen esittely.
  • Yhteistyöyritysten kanssa keskustellaan ja sovitaan tehtävänannosta, vastuunjaosta, yhteydenpidosta ja aikataulusta.
 

 

 

 
  Guidebooks