Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

3.1 Miten työnantajat mukaan?

Tuotteista tarjonta

Valmiit ja selkeät yhteistyömuodot helpottavat työnantajan päätöksentekoa. Projektiyhteistyö kannattaa paketoida työnantajalle sellaiseen muotoon, että siitä saa helposti käsityksen, mitä työnantaja saa lähtemällä mukaan. Esitä tarjonta ja osaaminen tiiviisti:

  • Nimeä ja otsikoi projektiyhteistyö niin selkeästi kuin mahdollista.
  • Kuvaa projektien sisältö ja tarjoa esimerkkejä sen sisällöstä.
  • Tee yhteistyön aloittaminen työnantajille helpoksi.

Esimerkki

Vetoapua Venäjän ja Itäisen Euroopan markkinoille –yritysprojektissa työnantajat saivat opiskelijaprojektien avulla tarpeitaan vastaavaa tietoa Venäjän ja itäisen Euroopan maista. Yhteistyön sisältö kävi ilmi jo nimestä.

 

Kanavat

Työnantajien tavoittamiseen kannattaa käyttää erilaisia kanavia ja välineitä.

Valittaessa sopivia kanavia kannattaa miettiä, ketä oikeastaan tavoittelee ja mistä työnantajatahot tavoittaisi. Resurssit viestintään ovat todennäköisesti rajallisia ja käytettävissä olevat panokset kannattaa kohdistaa kustannustehokkaasti. Työnantajakentällä medioiden käytössä on suurta vaihtelua. Samoilla keinoilla ja kanavilla ei välttämättä tavoita koko kohderyhmää.

Seuraavia kysymyksiä kannattaa pohtia:

  • Millaisia verkostoja ja kontakteja koulutusohjelmallani/korkeakoulullani jo on? (esim. seminaarikontaktit, EU-hankkeiden ohjausryhmät)
  • Millaiset työnantajat kuuluvat kohderyhmään (organisaatio, koko, toimiala, jne.) ja millä alueella ne toimivat?
  • Miten kohderyhmä rajataan henkilötasolla (esim. työnkuva, asema organisaatiossa)
  • Mitä medioita kohderyhmä seuraa?
  • Kuinka kohderyhmä käyttäytyy verkossa? Entä verkon ulkopuolella?
  • Mihin verkostoihin se kuuluu? Minkälaisissa tilaisuuksissa kohderyhmän voisi parhaiten tavoittaa?

Kaikki verkostot kannattaa hyödyntää yrityksiä etsiessä. Yritykset lähtevät helpommin mukaan, jos korkeakoulun tai ohjaajan kanssa on oltu tekemisissä aikaisemmin. Mahdollisia sähköisiä kanavia ovat esim. korkeakoulun omat verkkosivut, näkyvyys muiden verkkosivuilla, sosiaalinen media, korkeakoulun omat esim. alumneille suunnatut ja muiden yhteistyötahojen uutiskirjeet. Työnantajille tarjottavia yhteistyömuotoja kannattaa koota korkeakoulun tasolla myös esitteeseen, mikäli toiminta on jatkuvaa ja systemaattista.

Henkilökohtainen yhteydenotto ja tapaaminen ovat tehokkain ja samalla aikaa vievin tapa käynnistää yhteistyötä. Kannattaa osallistua sellaisiin tilaisuuksiin, jossa tapaa alansa työnantajakontakteja.

Toimeksianto

Kun kiinnostus on herätetty, yrityksen edustajia kannattaa käydä tapaamassa henkilökohtaisesti. Samalla voi kartoittaa, millainen tehtävänanto yrityksellä on, mitä osaamista tarvitaan, kuinka laaja projekti tulisi olemaan (tarvitaanko yksi tai useampi opiskelijaryhmäryhmä toteutukseen). Ensimmäisen tapaamisen jälkeen yritys voi koostaa yksityiskohtaisemman ehdotuksen projektityön sisällöstä.

Yritys ei aina tiedä, mitä se haluaa. Yrityksen tehtävänanto pitäisi hioa mahdollisimman selkeäksi ennen opiskelijoiden mukaan tuloa, koska epäselvä tavoite vaikeuttaa ryhmätyöskentelyä ja hankaloittaa opiskelijoiden oppimisprosessia.

Ihanteellista olisi, jos korkeakoulut voisivat toimia samojen yritysyhteyshenkilöiden kanssa projektin alusta loppuun. Yritysmaailman nopeatahtisuudesta johtuen tämä on mahdollista valitettavan harvoin. Tästä huolimatta kannattaa sopia nimetty yhteyshenkilö, joka hoitaa viestinnän niin opiskelijoiden kuin ohjaavien opettajienkin kanssa.

 

 

 
  Guidebooks