Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

2.3 Monitieteinen yritysprojekti

Usein projektityökurssit toteutetaan samaa alaa, esimerkiksi kauppatieteitä, opiskelevien piirissä. Vaihtoehto tälle perinteiselle toteutustavalle on monitieteinen yritysprojekti. Monitieteisellä yritysprojektilla tarkoitetaan kurssia, jolle osallistuu opiskelijoita monelta eri koulutusalalta ja mahdollisesti useasta eri korkeakoulusta. Opiskelijaryhmien jäsenet tuovat kukin mukanaan oman alansa osaamisen ja näin täydentävät koko ryhmän osaamista. Samassa tiimissä voi olla niin professioalojen opiskelijoita (esim. insinööritieteet) kuin generalistialojen opiskelijoita (esim. valtio-oppi).

Tavoitteena on vastata työelämän muutokseen ja monialaiseen osaamistarpeeseen. Monitieteinen projektityö tuo kurssin lähemmäs todellista työelämää, jossa toimitaan erilaisten osaajien kanssa. Lisäksi se antaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua eri alojen opiskelijoiden kanssa sekä nähdä monialaisen tiimin vahvuudet, oppia arvostamaan omaa ja muiden ydinosaamista sekä tiimeissä syntyvää moniosaamista.

Edut:

  • Monitieteiset tiimit ovat opiskelijoille antoisa oppimisympäristö, joka antaa esimakua työelämän monialaisista tiimeistä.
  • Yritykset saavat projektihaasteeseensa monitieteiseen asiantuntemukseen pohjautuvan vastauksen.
  • Opetushenkilökunnalle on motivoivaa ohjata monitieteisiä ryhmiä sekä tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa yli oppiainerajojen.

Haasteet:

  • On kunnioitettava eri tieteenalojen metodeja ja löydettävä yhdessä lopputuloksen kannalta paras toteutustapa.
  • Yrityksille on viestittävä selvästi mitä etuja monitieteinen toteutustapa tarjoaa verrattuna perinteiseen projektikurssiyhteistyöhön.

Esimerkki

OVET- ja VALOA -hankkeiden pilotissa vuonna 2011 ryhmät muodostettiin HAAGA-HELIAn kansainvälisen liiketalouden opiskelijoista sekä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin koulutusohjelmien opiskelijoista. Aleksanteri-instituutin opiskelijat edustivat monia aloja, mutta pääsiassa generalistialoja, etenkin humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä aloja. Kurssin aikana tuotettiin eri alojen yrityksille ja organisaatioille laaja-alaisia ja monitieteisiä selvityksiä Venäjän ja itäisen Euroopan maiden markkinatilanteesta.

 

 

 

 
  Guidebooks