Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

2.2 Monikulttuurisuus projekteissa

Projektiyhteistyökokonaisuuksien suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida työryhmissä mukana olevat kansainväliset opiskelijat. Onnistunut projektiyhteistyö tukee kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista ja tarjoaa heille tärkeitä ensikontakteja suomalaiseen työelämään.

Työelämän ja projektiyhteistyöjaksojen kannalta on oleellista, miten opiskelijoita ohjataan prosessin aikana hyödyntämään aiempaa monipuolista kansainvälistä kokemustaan. Ohjaajat huomioivat myös opiskelijoiden aiemman kokemuksen suomalaisesta työelämästä. Jos projektiyhteistyökurssi on kansainvälisille opiskelijoille ensimmäinen kosketus työelämään Suomessa, on ohjaajien hyvä avata yleisempiä projektille oleellisia työelämän käytänteitä, mikäli ne eivät muutoin kuulu opintoihin (hierarkia, ajankäyttö, viestintä, neuvottelukäytänteet, yms.).

Kansainväliset opiskelijatiimit tarvitsevat ohjausta nimenomaan siinä, miten heidän ryhmänsä toimii parhaiten monikulttuurisena tiiminä ja miten monikulttuurisuutta voidaan projektissa hyödyntää. Onnistuessaan monikulttuuristen tiimien synergia tarjoaa etuja sekä opiskelijoille, projekteille että työnantajille ja korkeakoulujen henkilöstölle.

Tue monimuotoisuutta

Ohjaajan tehtävä on varmistaa, että monikulttuurisessa tiimissä kaikkia tiimin jäseniä kuullaan ja tiimi työstää itselleen prosessiin sopivan "maailmankatsomuksen". Jos monikulttuurinen tiimi ohjataan toimimaan ainoastaan esim. opiskelumaan työelämän toimintatapojen mukaan, menetetään tiimin kansainvälisyyden tuomat edut.

Jotta monikulttuurisella tiimillä saavutetaan monipuolisia ja innovatiivisia tuloksia, tiimin johtamiseen pitää kiinnittää huomiota. Tiimin jäsenten keskinäinen kunnioitus ja ymmärtäminen ovat perusteita kommunikoinnille. Monikulttuurisissa tiimeissä kommunikoinnin merkitys painottuu erittäin voimakkaasti.

Monikulttuuristen tiimityöryhmien osalta ryhmien omien toimintamallien, sääntöjen sekä kommunikointitapojen että -kanavien laatiminen korostuvat verrattuna ryhmään, joka on kielelliseltä ja kulttuuriselta taustaltaan yhtenäinen. Kaikkien osallistujien on hyvä tiedostaa ryhmän monikulttuurisuus ja tarvittaessa huomioida se toiminnassa projektiyhteistyöjakson aikana.

Edut:

  • Kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen projektijaksoille avaa heille mahdollisuuden tutustua suomalaiseen työelämään, saada suomalaista työkokemusta ja suosittelijoita, esimerkiksi harjoittelua ja ensimmäistä työpaikkaa varten.
  • Monikulttuuriset projektiyhteistyötiimit tukevat kielellisen ja kulttuurisen erikoisosaamisen kasvua
  • Monikulttuuriset projektiyhteistyötiimit mahdollistavat kielellistä ja kulttuurillista erikoisosaamista vaativien projektien toteutuksen monitieteellisyyden lisäksi.

Haasteet:

  • Monikulttuuristen tiimien ryhmäytyminen on vaativa prosessi, johon ohjaajan on paneuduttava projektin alussa huolella.
  • Monikulttuurisen tiimin sisäinen kielellinen ymmärtäminen, terminologian yhteinen arvottaminen ja sisäiset ja ulkoiset kommunikointi- ja viestintäkäytänteet painottuvat yksikulttuuriseen tiimiin verrattuna.
  • Projektiaikataulun mitoitus niin, että monikulttuurisen tiimin ryhmäytyminen voidaan tehdä aidosti ja ehkäistä mahdolliset kriittiset ja haasteelliset vaiheet tiimin toiminnassa.

Lue lisää:

Dervin, F. 2010. Transcending the Culturalist Impasse in Stays Abroad: Helping Mobile Students to Appreciate Diverse Diversitities
Strategy for the Internationalisation of Higher Education Institutions in Finland 2009--2015
Publications of the Ministry of Education, Finland: 2009:23
Russell, J. 2006. Cultural Stress Among International Students at an Australian University

 

 

 
  Guidebooks