Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

2. Erilaisia lähestymistapoja projektiyhteistyöhön

Projektikurssin oppimistavoitteita voi painottaa eri tavoin, lähestymistavasta riippuen. Projektikurssin voi myös toteuttaa erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. OVET- ja VALOA –hankkeiden pilottikursseja toteutettiin sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen voimin ja projektiyhteistyötä lähestyttiin monikulttuurisuuden ja monitieteisyyden näkökulmista.


 

 

 
  Guidebooks