Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

1.6 Näin syntyy projektikurssin runko

Projektimuotoinen toiminta kannattaa suunnitella huolella, koska yksityiskohtainen ja perusteltu suunnitelma säästää voimia ja aikaa projektin toteutusvaiheessa.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin, ja sinulla on sisällöllinen runko valmiina projektin toteuttamiseksi.

  • Mitkä ovat ohjaamasi projektiyhteistyön oppimistavoitteet?
  • Miten oppimistavoitteet saavutetaan projektiyhteistyössä?
  • Mitä oppimismetodeja tai pedagogisia työkaluja käytät projektiyhteistyön toteutukseen?
  • Miten ohjaat erilaisten opiskelijatiimien ryhmäytymistä ja mahdollisia ongelmanratkaisuprosesseja?
  • Miten oppimisprosessi arvioidaan?
  • Millaista ohjaustukea työelämän edustaja mahdollisesti tarvitsee tehdessään yhteistyötä opiskelijatiimin kanssa?
  • Millaisia oppimisympäristöjä ja muita resursseja oppimisprosessin toteuttaminen vaatii (tilat, työvälineet, matkat, tuutorointi, mentorointi, yms.)?
  • Miten projektikurssin aikataulu jakautuu oppimisprosessin aikana?
  • Miten reflektointi ja palaute järjestetään oppimisprosessin aikana ja päätyttyä?
 

 

 
  Guidebooks