Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

1.2 Oppimistavoitteet

Projektiyhteistyökurssi antaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa aiemmin hankkimaansa tietotaitoa sekä reflektoida ja kehittää omaa substanssiosaamistaan ja toimintatapojaan. Oppimistavoitteiden tulee olla kaikille osallistujille alusta asti selvillä. Oppimismetodit ja kurssitehtävät valitaan niin, että ne tukevat oppimistavoitteita.

Käytännössä kurssikohtaiset oppimistavoitteet määräytyvät toimialan, koulutusohjelman, projektiyhteistyötehtävän laajuuden ja sisällön mukaan sekä sen mukaan, mihin vaiheeseen opintokokonaisuutta kurssi on sijoitettu ja missä vaiheessa omia opintojaan kurssille osallistuvat opiskelijat ovat. Myös kurssin sijoittuminen joko pakollisiin tai vapaavalintaisiin opintoihin määrittää oppimistavoitteita korkeakoulun näkökulmasta.

Konkreettisia oppimistavoitteita voivat olla muun muassa:

  • sisältöosaamisen soveltaminen käytäntöön
  • oman työelämäyhteistyökokemuksen kehittäminen
  • työskentelytapojen kehittäminen (esim. tiimityö)
  • oman kriittisen asiantuntijuuden kehittäminen
  • kommunikointi-, viestintä- ja reflektointitaitojen kehittäminen
  • päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaidot
  • projektityötaidot
  • toimiminen monikulttuurisessa työryhmässä
  • monitieteellinen yhteistyö
 

 

 
  Guidebooks