Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle


Johdanto

 • Mistä aloitan projektityökurssin suunnittelun?
 • Kuinka kauan kurssin suunnittelu ja ohjaaminen vievät aikaa?
 • Mitä käytännön asioita pitää ottaa huomioon?
 • Miten kansainvälisiä ja monitieteisiä ryhmiä ohjataan?

Kun yritys tai muu organisaatio antaa opiskelijaryhmälle ratkottavaksi toimintaansa liittyvän käytännön ongelman, puhutaan projektiyhteistyöstä. Tämä materiaalipaketti opastaa korkeakoulujen henkilökuntaa projektimallisen kurssin suunnittelussa ja toteuttamisessa. VALOA ja OVET -hankkeet ovat toteuttaneet projektityökurssipilotteja ja kokemusten perusteella on koottu vinkkejä ja materiaalia, jotka auttavat korkeakoulujen henkilökuntaa suunnittelemaan projektityökurssin alusta loppuun. Materiaali tarjoaa apua myös kansainvälisten ja monitieteisten ryhmien ohjaamiseen.

3 syytä, miksi korkeakoulun kannattaa tehdä projektiyhteistyötä:

 • Konkreettinen projekti on helppo tapa luoda yhteyksiä korkeakoulun ja työnantajien välille
 • Henkilökunta saa ajantasaista käytännön tietoa yritysmaailmasta
 • Korkeakoulun tunnettuus ja arvostus työnantajien keskuudessa kasvaa laadukkaan projektiyhteistyön avulla


3 syytä, miksi työnantajan kannattaa tehdä projektiyhteistyötä:

 • Tunnettuus työnantajana opiskelijoiden keskuudessa lisääntyy
 • Opiskelijatyöt tarjoavat tuoretta tietoa raikkaasta näkökulmasta tulevaisuuden tekijöiltä
 • Toimivat suhteet korkeakouluihin mahdollistavat tulevaisuuden osaajien rekrytoinnin jo varhaisessa vaiheessa

3 syytä, miksi opiskelijan kannattaa osallistua projektiyhteistyöhön:

 • Tutustuminen työnantajien odotuksiin sekä omien kykyjen ja taitojen testaaminen aidon toimeksiannon avulla
 • Tilaisuus opetella tärkeitä projektihallinta- ja tiimityöskentelytaitojaKontakteja työelämään ja arvokas merkintä ansioluetteloon

Lue lisää:
CIMO 2012. Factaa Express, numero 1/2012
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2011. Oivallus-hankeen loppuraportti. www.ek.fi
Poikela, E. 2011. Oppiminen, työ ja osaaminen - haasteena asiantuntijuus ja yrittäjyys. Julkaisussa R. Pelli & S. Suhonen (toim.) Oppimisen ja osaamisen ekosysteemi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro 32. Tampere: Tammerprint Oy. 24 - 33.


 

 

 
  Guidebooks