Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

3. Osallistujien hankinta ja sitouttaminen

Työnantajamarkkinointi

Yhteistyökumppaneiden eli työnantajien hankkiminen on merkittävä osa projektiyhteistyöprosessia. Työnantajat saa houkuteltua mukaan, mikäli he kokevat, että yhteistyöstä on heille myös välitöntä hyötyä.Korkeakoulujen viestinnällä on taipumusta olla kovinkin yksityiskohtaista tiedeviestinnälle tyypilliseen tapaan.

Työnantajille suunnattu viestintä kannattaa kuitenkin pitää yksinkertaisena ja helppona, ja korostaa viestinnässä tuloksia ja hyötyjä. Työnantajat eivät ole kiinnostuneita korkeakoulujen sisäisistä prosesseista kuten opintoviikkomääristä tai muista opiskelijoiden opintosuoritukseen liittyvästä.

Projektiyhteistyöhön liittyvistä yksityiskohdista sopimisen voi jättää myöhempään vaiheeseen. Ydinviestit kannattaa miettiä tiiviiksi ja kohdennetuiksi. Kolme keskeistä asiaa on yleensä viestinnässä riittävä määrä.


 

 

 
  Guidebooks