Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

3.3 Rahaa vai ei - osapuolten sitouttaminen

Projektien maksullisuutta voidaan pohtia seuraavista näkökulmista:

Maksullisuuden puolesta

  • Maksullisuus sitouttaa yritykset hankkeeseen ja saa heidät panostamaan siihen myös enemmän aikaresursseja
  • Maksullisuus tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden panostaa enemmän projektityökursseihin, esimerkiksi maksaa osa kurssien hallinnointia hoitavan henkilön palkasta
  • Opiskelijoita sitouttaa ja motivoi, jos he saavat pienen rahallisen korvauksen kurssityöstään

Maksullisuutta vastaan

  • Maksullisuuden myötä yritysten odotukset kasvavat
  • Yhteistyöstä on solmittava sopimus, jossa määritellään velvollisuudet ja vastuut
  • Kurssi on tuotteistettava ja sen on täytettävä tietyt reunaehdot, mikä kasvattaa opetushenkilökunnan työmäärää
  • Opiskelijat on kyettävä sitouttamaan kurssiin vahvemmin
  • Mikäli kyse on hyvin pienestä summasta, rahoituksen hallinnointi saattaa viedä enemmän resursseja kuin tuottaa

Maksullisuutta kannattaa miettiä silloin, kun on kyse todellakin tuotteistetusta palvelusta. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa räätälöidään projekteja ja projektiryhmiä työnantajien tarpeista käsin. Työn ohjaajaksi etsitään alan opetushenkilöstön edustaja, joka käyttää aikaansa työn ja opiskelijoiden ohjaamiseen. Tällöin maksut voivat olla tuntuviakin. Mikäli kurssi on selkeästi osa opintojen sisältöä ja kiinteästi sidottu tietyn kurssin teemaan ja laajuuteen, maksullisuuden kannattavuutta kannattaa pohtia.

 

 

 
  Guidebooks