Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

1.7 Projektikurssin toteuttajan tehtävälista

Tulosta tehtävälista. Merkitse jokaisen tehtävän kohdalle päivämäärä, milloin tehtävän on tarkoitus olla valmis, ja vie tehtävä kalenteriisi. Merkitse tehtävän eteen ruksi, kun tehtävä on hoidettu.

Valmisteluvaihe

 • Oppimistavoitteet kurssille
 • Toimeksiantajien valinta
 • Arvioinnista sopiminen
 • Projektin aikataulun sopiminen
 • Yhteistyösopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen
 • Projektin kustannuksista sopiminen yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Resursointi korkeakoulun sisällä
 • Ensimmäinen markkinointiviesti opiskelijoille
 • Toimeksiantojen hiominen
 • Pedagogisen vastuun jakaminen
 • Tapaaminen toimeksiantajan nimeämän projektiyhteyshenkilön kanssa
 • Ohjaussuunnitelma toimeksiantajien kanssa
 • Opiskelijahaku alkaa
 • Opiskelijahaku loppuu
 • Projektiviestinnästä sopiminen
 • Opiskelijoiden valinta
 • Tilavaraukset kurssia varten (käynnistystilaisuus, välitapaaminen, loppukaronkka, muut tapaamiset)
 • Mahdolliset lisävakuutukset
 • Käynnistystilaisuuden valmistelu: varmista ohjelma, tilat ja osallistujat

Käynnistysvaihe

 • Varmista kaikkien ohjaajien (korkeakoulu + toimeksiantajat) läsnäolo tulevassa käynnistystilaisuudessa
 • Toimeksiantojen viimeistely
 • Tiedottaminen valituille opiskelijoille
 • Etäoppimisalustan valmistelu projektia varten
 • Muut kommunikointiväylät, toimivuuden varmistus
 • Opiskelijoita sitova toimeksiantosopimus ja mahdollinen salassapitosopimus, allekirjoitukset
 • Käynnistystilaisuuden ohjelma
 • Mahdollinen ennakkotehtävä, laatiminen ja lähettäminen
 • Välitapaamisaikataulun laadinta -> varmistettu aikataulu jakoon käynnistämistilaisuudessa
 • Välitapaamisen paikka ja aika - varmista tilat, ohjelma ja osallistujat

Etenemisvaihe

 • Opiskelijoiden ohjaus, mahdolliset välitapaamiset
 • Kirjatentti tai muu osasuoritus
 • Yhteistyö mahdollisten projektitutoreiden kanssa
 • Päätöstapaamisen tai -karonkan paikka ja aika
 • Päätöstapaamisen ohjelma ja aikataulutus

Lopetusvaihe

 • Tiedotus kurssin opiskelijoille, ohjaajille ja yhteyshenkilöille
 • Työtodistukset tai suositukset toimeksiantajilta opiskelijoille
 • Parhaiden ryhmien/töiden palkitseminen?
 • Arviointi ja palaute opiskelijoille
 • Loppuraporttien arkistointi
 • Opintosuoritusten rekisteröinti

Raportointivaihe

 • Palautteen kerääminen (kaikki osallistujat)
 • Palautteen käsittely ja raportointi
 • Palautteen arkistointi
 • Yhteystietojen tallentaminen jatkoa ajatellen
 • Korkeakoulun sisäinen raportointi ja kokemusten vaihto

 

 

 
  Guidebooks