Projektityöopas

Korkeakoulujen ja työelämän projektiyhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet: korkeakoulujen henkilökunta, opiskelijat ja työelämän edustajat. Henkilökunta pääsee projektien kautta päivittämään omaa työelämätuntemustaan ja luomaan kontakteja työnantajiin, minkä pohjalta voi syntyä uusia yhteistyömalleja.

Opiskelijat saavat tilaisuuden kehittää projektinhallinta- ja tiimityöskentelytaitojaan, joista on hyötyä työelämässä. Moni saa samalla ensimmäisen oman alansa työkokemuksen ja arvokkaan merkinnän ansioluetteloon. Työnantajille yhteistyö tuo uutta ja tuoretta tietotaitoa hyödynnettäväksi ja organisaatio saa tilaisuuden tehdä itseään tunnetuksi mahdollisten tulevien työntekijöiden keskuudessa.

Tämä materiaalipaketti opastaa korkeakoulujen henkilökuntaa projektimallisen kurssin suunnittelussa ja toteuttamisessa. VALOA ja OVET -hankkeet ovat toteuttaneet projektityökurssipilotteja ja kokemusten perusteella on koottu vinkkejä ja materiaalia, jotka auttavat korkeakoulujen henkilökuntaa suunnittelemaan projektityökurssin alusta loppuun. Materiaali tarjoaa apua myös kansainvälisten ja monitieteisten ryhmien ohjaamiseen.

Askel asiantuntijaksi - Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle