Lyhyesti Suomeksi

TOOLKIT for HEIs on korkeakoulujen henkilökunnalle koottu materiaalipaketti, joka tukee kansainvälisten opiskelijoiden kanssa tehtävää työtä korkeakouluissa. Työkalupakki koostuu kolmesta eri osiosta: integraatio, uraohjaus ja työelämäyhteistyö. Materiaalit perustuvat VALOA- hankkeen aikana kerättyihin kokemuksiin korkeakouluissa tehtävästä kansainvälistymistyöstä ja hankkeen aikana kehitettyihin ja koottuihin ratkaisuihin.


Hankkeen aikana identifioitiin kansainvälisten opiskelijoiden kokemia haasteita ja etsittiin ratkaisuja niihin henkilökunnalle järjestetyissä työpajoissa ja selvityksin. Osioista Integraatio ja Career Guidance löytyvät haasteet ja mahdolliset ratkaisut löytyvät Solution bankista. Uraohjauksen tueksi löytyy erilaisia lähestymistapoja sekä kokonaisuuksia uraohjauksen uraohjauksen ja työelämäorientaatio-opintojen järjestämiseksi tehtävineen.

Yhteistyön lisääminen korkeakoulujen ja työnantajien välillä on myös ensiarvoisen tärkeää kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen tukemisessa. Hankkeen aikana kehitettiin erityisesti markkinointia ja projektiyhteismallia. Näistä löytyvät oppaat osiosta Guidebooks. Projektiyhteistyötä kehitettiin yhteistyössä OVET-hankkeen kanssa. Muita yhteistyömalleja on koottu Employer Collaboration osioon. Oulussa kehitettiin mm. kulttuurikoutsaus, malli, jossa opiskelijat toimivat maansa lähettiläinä. Kulttuurikoutsaus valittiin Oulun kaupungin toimesta yhdeksi vuoden hyväksi teoksi.

Sivustolta löytyvät myös VALOA-hankkeen tuottamat selvitykset:

  • Dragons Ciulinaru, Beyond studies: Struggles and Opportunities (2010)
  • Erica Kononen, Integrating Qualified Immigrants through SMEs (2011)
  • Yuzhuo Cai, Yulia Shumilova, Elias Pekkola: Employability of International Graduates Educated in Finnish Higher Education Institutions (2012)

VALOA-hanke (2009 – 2012)

VALOA-hanke oli osa ESR-rahoitteista Osaajana työmarkkinoille – kehittämisohjelmaa. Ohjelma oli opetus- ja kulttuuriministeriö alainen ja rahoittajaviranomainen oli Pirkanmaan ELY-keskus.

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. Osatoteuttajia olivat Oulun ja Lapin yliopistot. VALOA hankkeessa oli mukana 16 korkeakoulua, Helsingin ja Oulun kaupungit, EK ja Suomen yrittäjät.

TOOLKIT for HEIs

Kirjoittajat:
VALOA Helsinki: Heidi Layne, Heli Turja, Päivi Jyry ja Helena Hämäläinen
VALOA Oulu: Milja Tuomaala ja Miia Wennström
VALOA: Lappi Tanja Javarus
ja lukuisia muita.

Yksin emme olisi onnistuneet ja haluamme kiittää lukuisia yhteistyötahojamme ja ihmisiä, jotka olivat antaumuksella edistämässä VALOA-hankkeen tavoitteita.

VALOA-tiimi toivottelee antoisia lukuhetkiä!

Materiaali on pääosin tuotettu englannikielisenä, ja suomeksi löytyvät seuraavat oppaat:


Markkinointi ja projektityö

Markkinointi opas - Näin onnistut työnantajamarkkinoinnissaAskel asiantuntijaksi - Käsikirja yritysprojektin toteuttajalle